Đại hội cổ đồng Công ty cổ phần thương mại AIC

 Như thông lệ hàng năm, vào sáng nay ngày 06/04/2023, tại trụ sở AIC Trading đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông của công ty.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành rất kỹ lưỡng. Các cổ đông cũng đã sắp xếp công việc của mình và tham gia buổi họp đầy đủ với sự tham gia của: Đại diện Ban lãnh đạo tập đoàn AIC: Ông Vũ Minh Tiến – Phó CT HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn AIC cùng toàn bộ cổ đông của công ty. Dưới sự điều hành của bà Nguyễn Thị Diễm Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại AIC, Đại hội đã diễn ra rất thành công. 

Nội dung chính của Đại hội xoay quanh các vấn đề về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, phương án và chỉ tiêu kinh doanh 2023. Mặc dù bối cảnh kinh tế năm 2022 rất khó khăn nhưng với sự nỗ lực tập thể của Ban giám đốc, hội đồng quản trị và tất cả CBCNV, công ty đã vượt các chỉ tiêu kinh doanh để ra, đảm bảo được các quyền lợi cho CBCNV cũng như các cổ đông. Bên cạnh đó, hội đồng quản trị cũng đưa ra những đề xuất quan trọng liên quan tới định hướng phát triển của công ty, dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty, báo cáo của Ban kiểm soát. Tất cả các nội dung trong Đại hội đều nhận được sự ủng hộ của 100%  thành viên tham gia.

Đại hội được kết thúc với bữa tiệc được diễn ra ngay sau đó trong không khí vui vẻ của các thành viên công ty.Với sự đồng lòng và quyết tâm của mình, hy vọng rằng 2023 sẽ tiếp tục là một năm thắng lợi của AIC Trading.