Công ty cổ phần thương mại AIC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 12/5/2022 vừa qua Công ty cổ phần thương mại AIC đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kỳ II (2019-2024) với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.
Nội dung chính của sự kiện lần này bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 ; Kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh năm 2022; Tăng vốn điều lệ năm 2022 & Phân phối lợi nhuận chia cổ tức.
Cuộc họp đã diễn ra thành công dưới sự điều phối linh hoạt của chị Nguyễn Thị Diễm Phương (giám đốc công ty cổ phần AIC) và ban lãnh đạo tập đoàn AIC. Chúc cho mọi kế hoạch, mục tiêu trong 2022 của tập đoàn nói chung và AIC Trading nói riêng thành công rực rỡ!