UNIVERSAL KEYBOARD (Bàn điều khiển camera) KBD-UNIVERSAL

UNIVERSAL KEYBOARD (Bàn điều khiển camera)

KBD-UNIVERSAL

  • Điều khiển bộ ma trận, DVR và các sản phầm IP Video bằng chỉ một bàn phím
  • Phím ảo hỗ trợ thực đơn cho từng loại sản phẩm
  • Các phím dễ nhấn và dễ đọc
  • Dễ dàng lập trình và sử dụng
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading