Tấm nhựa gắn bảng tên cho đại biểu (gói 25 chiếc) DCNM-NCH

Tấm nhựa gắn bảng tên cho đại biểu (gói 25 chiếc)

DCNM-NCH

Tấm nhựa gắn bảng tên cho đại biểu được gắn vào mặt sau của thiết bị hội thảo đa phương tiện Dicentis.

Hai nam châm ở trên cùng của thẻ cho phép bạn định vị và tháo dễ dàng.

Một thẻ giấy tùy chỉnh có thể dễ dàng trượt vào trong tấm nhựa gắn bảng tên.

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading