POWER SUPPLY FOR INTUIKEY; 220VAC (Bộ cấp nguồn cho bàn điều khiển, 220 VAC) KBD-220PS

POWER SUPPLY FOR INTUIKEY; 220VAC (Bộ cấp nguồn cho bàn điều khiển, 220 VAC)

KBD-220PS

  • Cấp nguồn cho bàn điều khiển camera
  • Đầu vào 220VAC

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading