Phần mềm xác thực đại biểu tại chỗ DCNM-LSID

Phần mềm xác thực đại biểu tại chỗ

DCNM-LSID

  • Cho phép sử dụng tên đăng nhập (và mật khẩu) duy nhất để đăng nhập vào thiết Bị hội thảo đa phương tiện DICENTIS
  • Có thể sử dụng thẻ NFC để đăng nhập vào thiết bị hội thảo không dây màn hình chạm 4.3”, thiết bị hội thảo có chức năng biểu quyết, thiết bị hội thảo có chức năng lựa chọn ngôn ngữ, thiết bị hội thảo có dây màn hình chạm 4.3” và thiết bị hội thảo đa phương tiện.
  • Khả năng ngồi tự do hoặc cố định.
  • Thiết bị hội thảo không dây/có dây màn hình chạm 4.3” và thiết bị hội thảo đa phương tiện có thể hiển thị màn hình chào mừng có thông tin cá nhân của người tham gia.
  • Người tham gia được nhận biết trong khi đăng nhập, có thể hiển thị số người tham gia có mặt hoặc vắng mặt trên Thiết bị hội thảo không dây/có dây màn hình chạm 4.3″.

 

Mỗi thiết bị phù hợp cần một giấy phép yêu cầu nhận dạng. Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt và được bật giống như các mã kích hoạt khác.
Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading