Phần mềm quản lý hệ thống hội thảo DCNM-LMPM

Phần mềm quản lý hệ thống hội thảo

DCNM-LMPM

  • Chuẩn bị và quản lý cuộc họp và nội dung chương trình
  • Tạo các cấu trúc cuộc họp bằng các mục trong nội dung chương trình
  • iên kết nội dung đa phương tiện với cuộc họp và/hoặc các mục trong nội dung chương trình
  • Quản lý cuộc họp

Phần mềm quản lý hệ thống hội thảo Dicentis cho phép thực hiện các chức năng chuẩn bị và quản lý trong ứng dụng cuộc họp.

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading