Phần mềm quản lý dữ liệu đại biểu DCNM-LPD

Phần mềm quản lý dữ liệu đại biểu

DCNM-LPD

  • Thông tin cơ sở dữ liệu toàn diện cho tất cả người tham dự
  • Sử dụng lại thông tin của người tham dự giữa các cuộc họp
  • Xác định thảo luận, quản lý cuộc họp và cấp phép ưu tiên cho riêng từng người tham dự

 

Phần mềm quản lý dữ liệu đại biểu cho phép bạn thu thập dữ liệu đầy đủ về thông tin liên quan đến người tham gia họp. Trong giai đoạn chuẩn bị cuộc họp, có thể chỉ định người tham gia vào cuộc họp. Ưu điểm của phương thức này là các cá nhân tham gia nhiều cuộc họp chỉ cần được nhập một lần và có thể được chỉ định cho họ bất kỳ cuộc họp mong muốn nào mà không cần phải nhập lại thông tin của cùng một người đó. Ngoài ra, bạn có thể xác định danh sách người phát biểu của người tham gia cho riêng từng chủ đề trong nôi dung chương trinh. Tùy chọn, thêm ảnh vào người tham gia có thể sử dụng trên kiểm soát sơ đồ micrô khái quát và danh sách người tham gia cuộc họp.
Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading