Phần mềm quản lý DCN-SW-E

Phần mềm quản lý

DCN-SW-E

  • Quản lý cuộc họp & Lịch họp
  • Quản lý người dùng
  • Giải pháp máy chủ – máy khách
  • Tối ưu hóa cho Microsoft Windows 7
  • Cấu hình ngoại tuyến

Mô-đun chính của phần mềm quản lý hội nghị DCN‑SW được sử dụng làm nền tảng để tất cả các mô-đun khác của phần mềm chạy trên đó. Các chức năng cơ bản được đưa vào, còn các chức năng khác có thể được thêm vào tùy thuộc vào chức năng được yêu cầu.

DCN_SW

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading