Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu DCN-SWDB-E

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu

DCN-SWDB-E

  • Thông tin cơ sở dữ liệu toàn diện cho tất cả các đại biểu
  • Sử dụng lại thông tin đại biểu trên nhiều cuộc họp
  • Xác định cấp phép micrô và biểu quyết cho từng cá nhân tham dự

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu DCN‑SWDB cho phép người dùng biên tập cơ sở dữ liệu toàn diện chứa thông tin liên quan đến đại biểu. Trong giai đoạn chuẩn bị họp có thể gán các đại biểu thành người tham dư cuộc họp. Ưu điểm của phương pháp này là chỉ cần nhập một lần thông tin về các đại biểu tham dự nhiều cuộc họp và có thể gán họ cho bất kỳ cuộc họp mong muốn nào mà không cần nhập lại cùng thông tin đại biểu đó.

DCN_SWDB

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading