Phần mềm mở rộng thêm 01 người dùng trên 01 hộp hội thảo DCNM-LSDU

Phần mềm mở rộng thêm 01 người dùng trên 01 hộp hội thảo

DCNM-LSDU

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng sử dụng kép trong thiết bị hội thảo không dây và có dây Dicentis
  • Cho phép hiển thị chính xác tên của người tham gia khi các thiết bị được hai người tham gia sử dụng

 

Phần mềm mở rộng thêm 01 người dùng trên 01 hộp hội thảo cho phép hai người tham gia sử dụng cùng một thiết bị và tên vẫn được hiển thị chính xác trên danh sách người phát biểu hoặc với hình ảnh camera. Nó còn cho phép một người tham gia phát biểu trong khi người tham gia khác đang nằm trong danh sách chờ để phát biểu. Phần mềm có thể được mở rộng với việc nhận dạng và/ hoặc biểu quyết để giúp cho thiết bị hội thảo Dicentis có dây và không dây màn hình chạm 4.3” linh hoạt hơn. Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt và được bật giống như các mã kích hoạt khác trong hệ thống.
Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading