Phần mềm máy chủ hệ thống DCNM-LSYS

Phần mềm máy chủ hệ thống

DCNM-LSYS

  • Tự động tìm kiếm thiết bị
  • Điều khiển tối đa 750 thiết bị DICENTIS cho người tham gia
  • Giải pháp máy chủ con
  • Không cần tương tác người dùng để chạy hệ thống
  • Đầu vào và đầu ra Dante cho âm thanh của phòng họp

Phần mềm máy chủ hệ thống DICENTIS được sử dụng như một nền tảng điều khiển toàn bộ hệ thống hội thảoDICENTIS. Các chức năng cơ bản được đưa vào; còn các chức năng bổ sung có thể được thêm vào tùy thuộc vào chức năng được yêu cầu.
Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading