Phần mềm lựa chọn ngôn ngữ tại chỗ DCNM-LSSL

Phần mềm lựa chọn ngôn ngữ tại chỗ

DCNM-LSSL

  • Giao diện trực quan để chuyển đổi giữa ngôn ngữ gốc và các ngôn ngữ khác sẵn có
  • Tên của ngôn ngữ đã chọn được hiển thị rõ ràng bằng tên và các ký tự của chính ngôn ngữ đó
  • Bản phiên dịch của lời phát biểu có thể nghe qua ngõ ra tai nghe của thiết bị hội thảo đa phương tiện, thiết bị hội thảo màn hình chạm 4.3” hoặc thiết bị có chức năng phiên dịch.

 

Phần mềm phiên dịch tại chỗ sẽ bật tính năng lựa chọn ngôn ngữ của thiết bị hội thảo đa phương tiện, thiết bị hội thảo màn hình chạm 4.3. Mỗi thiết bị cần một giấy phép yêu cầu lựa chọn ngôn ngữ riêng. Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt và được bật giống như các mã kích hoạt khác trong hệ thống.
Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading