Phần mềm điểm danh quản lý đại biểu dành cho hệ thống DCN DCN-SWAT

Phần mềm điểm danh quản lý đại biểu dành cho hệ thống DCN

DCN-SWAT

  • Đăng ký Tham dư bằng thẻ ID có hoặc không có mã PIN hoặc nút hiện diện
  • Kiểm soát Truy cập bằng thẻ ID có hoặc không có mã PIN hoặc chỉ với mã PIN
  • Toàn bộ dữ liệu sẵn có ngay lập tức đối với nhân viên vận hành
  • Chức năng in để tái tạo dữ liệu

Phần mềm điểm danh/quản lý đại biểu dành cho hệ thống DCN được sử dụng để đăng ký tham dự của đại biểu trong hội nghị và để kiểm soát quyền truy cập các phương tiện của hội nghị trong phòng hội nghị.

DCN_SWAT

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading