Phần mềm biểu quyết tại chỗ DCNM-LSVT

Phần mềm biểu quyết tại chỗ

DCNM-LSVT

  • Quy trình biểu quyết dễ dàng và thuận tiện cho người dùng
  • Lựa chọn và kết quả biểu quyết được hiển thị tự động trên thiết bị Dicentis màn hình chạm 4.3″ và các thiết bị Dicentis Multimedia.
  • Sử dụng lại các giấy phép biểu quyết cho các chỗ ngồi mới nếu các chỗ ngồi cũ đã bị xóa
  • Các nút biểu quyết có màu sắc trực quan cho dễ sử dụng

 

Phần mềm biểu quyết tại chỗ sẽ kích hoạt chức năng biểu quyết của thiết bị hội thảo thiết bị hội thảo màn hình chạm 4.3” và thiết bị hội thảo đa phương tiện. Số lượng giấy phép phải tương ứng với số lượng thiết bị cần biểu quyết. Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt và được bật giống như các mã kích hoạt khác.
Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading