Hộp đại biểu cơ sở có micro gắn cố định DCN-DISx-x

Hộp đại biểu cơ sở có micro gắn cố định

DCN-DISx-x

  • Độ nhạy thấp với nhiễu điện thoại di động
  • Thiết kế nhỏ gọn, hấp dẫn và tiện dụng
  • Micrô cố định
  • Loa tích hợp
  • Có thể dung lam thiết bị dành cho đại biểu hoặc chủ tọa

Hộp đại biểu cơ sở với micrô cố định cho phép người tham dư phát biểu, đăng ký yêu cầu phát biểu và nghe người phát biểu. Micrô có thân mềm. Thiết bị cũng có hai kết nối tai nghe để có thể nghe người phát biểu rõ ràng ngay cả khi có quá nhiều tiếng ồn trong môi trường xung quanh. Loa tích hợp se tắt tiếng khi micrô đươc bật để tránh phản hồi âm thanh. Có các bộ phận vành với nhiêu màu khác nhau để phù hợp với nội thất (DCN-DISR, cần được đặt hàng riêng).

Các mã sản phẩm cụ thể:

  • DCN-DISS-L: Hộp đại biểu cơ sở có micro ngắn gắn cố định, đế màu sáng
  • DCN-DISL-L: Hộp đại biểu cơ sở có micro dài gắn cố định, đế màu sáng
  • DCN-DISS-D: Hộp đại biểu cơ sở có micro ngắn gắn cố định, đế màu sẫm
  • DCN-DISL-L: Hộp đại biểu cơ sở có micro dài gắn cố định, đế màu sẫm

 

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading