Giấy phép cho một kênh Dante Dicentis

Giấy phép cho một kênh Dante Dicentis

DCNM-LDANTE

  • Cho phép gửi tối đa 100 ngôn ngữ được phiên dịch dưới dạng luồng âm thanh Dante
  • Cho phép nhận tối đa 100 ngôn ngữ được phiên dịch dưới dạng luồng âm thanh Dant
  • Yêu cầu một giấy phép cho mỗi luồng
  • Giấy phép phần mềm này cho phép gửi hoặc nhận luồng âm thanh Dante, cho phép giao tiếp Hệ thống Hội nghị DICENTIS với các hệ thống khác dựa trên Dante và cung cấp khả năng ghi các ngôn ngữ được phiên dịch hoặc giao tiếp với hệ thống phiên dịch hoặc thảo luận của bên thứ ba.

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading