Giao Tiếp Truyền Thông OMNEO PRS-4OMI4

Giao Tiếp Truyền Thông OMNEO PRS-4OMI4

Giao Tiếp Truyền Thông OMNEO PRS-4OMI4 được dùng để lập giao tiếp giữa mạng OMNEO hoặc Ante với DCN-NG.

Giao diện OMNEO có thể chuyển đổi lên tới 4 kênh âm thành từ DCN-NG sang OMNEO và cùng một lúc 4 kênh âm thanh từ OMNEO sang DCN-NG.

  • Bốn đầu vào và đầu ra âm thanh của giao diện OMNEO hoặc Dante
  • 08 đầu vào kiểm soát và 05 đầu điểu khiển ra
  • Kết nối mạng quang dự phòng
  • Kết nối mạng OMNEO dự phòng
  • Kết nối tai nghe và VU-meters cho âm thanh giám sát

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading