DIVAR IP Professional Edition Max128 (Bản quyền mở rộng 128 camera) MBV-BXPAN-DIP

DIVAR IP Professional Edition Max128 (Bản quyền mở rộng 128 camera)

MBV-BXPAN-DIP

  • Dùng mở rộng tối đa 128 kênh IP cho đầu ghi hình DIVAR IP

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading