Cáp nối dài chuyên dụng Dicentis

Cáp nối dài chuyên dụng Dicentis

Cáp nối dài chuyên dụng các loại 2/5/10/25m hàn sẵn các đầu giắc Dicentis.

  • Cáp nối dài chuyên dụng Dicentis 2m
  • Cáp nối dài chuyên dụng Dicentis 5m
  • Cáp nối dài chuyên dụng Dicentis 10m
  • Cáp nối dài chuyên dụng Dicentis 25m

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading