Cáp mở rộng LBB3316/xx

Cáp mở rộng

LBB3316/xx

  • Cáp mở rộng 5m LBB3316/05
  • Cáp mở rộng 10m LBB3316/10

Cáp kéo dài để kết nối thiết bị hội thảo và thiết bị điều khiển hoặc giữa các thiết bị hội thảo với nhau. Cáp này cung cấp thêm tính linh hoạt cho hệ thống tại các địa điểm rộng lớn hơn.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading