Cáp mở rộng 100m LBB4116/00

Cáp mở rộng 100m

LBB4116/00

Cáp DCN mở rộng chuyên dụng 100m (không bao gồm giắc nối)

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

ex-cable-100

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading