Cặp giắc nối DCN gồm 25 đôi LBB4119/00

Cặp giắc nối DCN - 25 đôi

LBB4119/00

Gồm 25 đôi giắc DCN (25 giắc đực và 25 giắc cái) để sử dụng với cáp mở rộng 100m LBB4116/00

lbb4119

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading