Cáp 100m kèm 5 cặp giắc nối LBB3316/00

Cáp 100m kèm 5 cặp giắc nối

LBB3316/00

Cáp 100m kèm 5 cặp giắc nối.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading