BVMS CCTV Keyboard Expansion V7.0 MBV-XKBD-70

BVMS CCTV Keyboard Expansion V7.0

MBV-XKBD-70

  • Bản quyền mở rộng thêm bàn điều khiển cho phần mềm BVMS

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading