Bộ kit kẹp giắc cho hệ thống hội thảo Dicentis DCNM-CBTK

Bộ kit kẹp giắc cho hệ thống hội thảo Dicentis

DCNM-CBTK

Bộ kit sử dụng để bấm đầu giắc vào đầu cáp loại 250m.
Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading