Bàn gọi 2 vùng Bosch PLE-2CS

Bàn gọi 2 vùng Bosch

PLE-2CS

Bàn gọi 2 vùng Bosch PLE-2CS

  • Bàn gọi hai vùng hiện đại dành cho sê-ri PLE
  • Độ khuếch đại có thể lựa chọn
  • Bộ lọc giọng nói và bộ giới hạn
  • Điều khiển mức đầu ra
  • Tùy chọn mắc nối tiếp cho tối đa 8 bàn gọi
  • Chỉ báo LED dành cho lựa chọn vùng, bận và bật nguồn

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading