Ampli tiền khuếch đại LBB 1925/10

Amplifier tiền khuyếch đại

LBB 1925/10

  • Amplifier tiền khuyếch đại LBB 1925/10 là một thiết bị linh hoạt với hiệu suất cao với cuộc gọi và mono BGM
  • Sáu vùng hệ thống kết nối trước với ampli, co thể hoạt động kênh đơn hoặc kép
  • Hai kênh đầu vào cho bàn gọi
  • Đầu vào phổ quát cho microphone / line, với bài phát biểu tối ưu kiểm soát giai điệu
  • Ba yếu tố đầu vào để lựa chọn BGM và kiểm soát giai điệu âm nhạc tối ưu
  • Lựa chọn vùng mặt trước cho cuộc gọi BGM và lựa chọn khu vực trạm cho các cuộc gọi

Tham khảo chi tiết tài liệu kỹ thuật thiết bị tại đây.

SẢN PHẨM KHÁC

tư vấn về Sản phẩm & Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại AIC
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@aictrading.vn – Điện thoại: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading