PLE-2CS Call station, 2-zone

Bàn gọi 2 vùng Bosch

PLE-2CS

PLE-2CS Call station, 2-zone

  • Bàn gọi hai vùng hiện đại dành cho sê-ri PLE
  • Độ khuếch đại có thể lựa chọn
  • Bộ lọc giọng nói và bộ giới hạn
  • Điều khiển mức đầu ra
  • Tùy chọn mắc nối tiếp cho tối đa 8 bàn gọi
  • Chỉ báo LED dành cho lựa chọn vùng, bận và bật nguồn

Product details: here.

RELATED PRODUCTS

PRODUCTS AND SERVICES CONSULTANCY

Contact information

AIC Trading., JSC
14 Tran Binh Trong street, Hoan Kiem district, Ha Noi.
Email: info@aictrading.vn - Phone: (024)39.422.321/22
Website: aictrading.vn – Facebook: facebook.com/aictrading