00:24 ICT TUEsday, 12/12/2017
Đam mê nhiệt huyết - Chinh phục đỉnh cao mới. - - - - - - - - - - - AIC Trading chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ thống Âm thanh hội nghị, Âm thanh thông báo công cộng, Âm thanh biểu diễn, Hệ thống phiên dịch đa ngôn ngữ, Hệ thống Camera quan sát, Hệ thống trình chiếu, Hệ thống Tin học và Mạng máy tính

News

Home » News » Product announcement

End of Life Announcement Fixed cameras NDN-921V03/NBN-921

TUEsday - 19/03/2013 13:46
End of Life Announcement Fixed cameras NDN-921V03/NBN-921
 
 ►  Date: 28 Jan 2013
 ►  Successor: See successor list
 ►  Scheduled  date: 30 Apr 2013
 ►  Products concerned: See list below

Reason of End of Life
New 720p camera family introduced in Feb 2013 Flexidome - same form factor, signi ficantly better performance and quali ty Dinion – Improved form  factor design, significantly better performance and quality
 
End of Service
Service support by ASA until: 31-May-2018

List of End of Life products: (if applicable)
SAP number  12 NC  Type number  Description  EAN/UPC code (if relevant) 
F.01U.167.963  5050 001 67963  NDN-921V03-P  Flexidome 720p 3-9mm  8717332769704 
F.01U.167.965  5050 001 67965  NDN-921V03-PS  Flexidome 720p 3-9mm  SM 8717332769728
F.01U.172.591  5050 001 72591  NDN-921V03-IP  Flexidome 720p 3-9mm IVA Enabled  800549598484
F.01U.172.592  5050 001 72592  NDN-921V03-IPS  Flexidome 720p 3-9mm IVA Enabled SMB  800549598491
F.01U.167.961  5050 001 67961  NBN-921-P  Dinion 720p  8717332769681
F.01U.172.590  5050 001 72590  NBN-921-IP  Dinion 720p IVA Enabled 800549598477

List of successor products: (if applicable)
SAP number  12 NC  Type number  Description  EAN/UPC code (if relevant) 
F.01U.272.138  5050 002 72138  NIN-733-V03P  FLEXIDOME HD 720p60 VR 3-9mm  8717332885299 
F.01U.272.140  5050 002 72140  NIN-733-V03PS  FLEXIDOME HD 720p60 VR 3-9mm SMB  8717332885312 
F.01U.272.139  5050 002 72139  NIN-733-V03IP  FLEXIDOME HD 720p60 VR 3-9mm IVA  8717332885305 
F.01U.272.141  5050 002 72141  NIN-733-V03IPS  FLEXIDOME HD 720p60 VR 3-9mm IVA SMB  8717332885329 
F.01U.269.634  5050 002 69634  NBN-733-P  DINION HD 720p60  8717332882885 
F.01U.269.635  5050 002 69635  NBN-733-IP  DINION HD 720p60 IVA  8717332882892 

Download announcement from Bosch

Newer articles

Older articles

 
Bosch      Electro Voice      Dynacord audio      BARCO      DET      dbx audio            Polycom      BELDEN      KLOTZ