16:43 EST TUEsday, 12/12/2017
Đam mê nhiệt huyết - Chinh phục đỉnh cao mới. - - - - - - - - - - - AIC Trading chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ thống Âm thanh hội nghị, Âm thanh thông báo công cộng, Âm thanh biểu diễn, Hệ thống phiên dịch đa ngôn ngữ, Hệ thống Camera quan sát, Hệ thống trình chiếu, Hệ thống Tin học và Mạng máy tính

News

Home » Typical works

2013 Projects

Vietnam Air Traffic Management Corporation
 
- Location: No. 6/200 Nguyen Son road, Bo De, Long Bien dist. Hanoi City
- Investor: Vietnam Air Traffic Management Corporation
- Contractor:    AIC Trading., JSC
- Items: Supply and install
  • Conference system DCN-Concentus
  Pro-sound Electro – voice & Dynacord
  • Projection system Sony
- Time: 03/2013
   
   
   

Hall MMH - National Convention Center
 
- Location: No 1, Pham Hung road, Me Tri, Tu Liem, Hanoi
- Investor: National Convention Center
- Contractor:    AIC Trading., JSC
- Items: Industrial hygiene
  Cleaning and surface coatings to protect wood floors
   
   
- Time: 02/2013
   
   
   

Meeting room - The General Department of Taxation
 
- Location: No. 123, Lo Duc str., Hai Ba Trung dist., Hanoi City
- Investor: The General Department of Taxation
- Contractor:    AIC Trading., JSC
- Item: Supply and install
  • Conference system CCS900
   
   
- Time: 02/2013
   
   
   

Hall D - Division 871 - General Political Department
 
- Location: No 676, Nguyen Van Cu str., Long Bien dist., Hanoi City
- Investor: General Political Department
- Contractor:    Branch of MTV Duyen Hai Ltd. - Enterprises 7th
- Supplier and installer: AIC Trading., JSC
- Item: Supply and install
  • Conference system CCS900
  • Projection system Sony
- Time: 01/2013
   
   
   

Conference room- Hanoi college of High technology
 
- Location: Tay Mo, Tu Liem, Hanoi
- Investor: Hanoi college of High technology
- Contractor:    AIC.TT JSC
- Supplier and installer: AIC Trading., JSC
- Items: Supply and install
  Pro-Sound Electro – voice & Dynacord
   
- Time: 01/2013
   
   
   

Conference room of Hanoi City Party Committee Office
 
- Location: No. 9, Ngo Quyen, Hoan Kiem dist., Hanoi City
No. 1, Tran Phu, Ha Dong, Hanoi city
- Investor: Hanoi City Party Committee Office
- Contructor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supply and install
  Conference system CCS900
  Pro-sound Electro – voice & Dynacord
- Time: 01/2013
   
   
   

 
Bosch      Electro Voice      Dynacord audio      BARCO      DET      dbx audio            Polycom      BELDEN      KLOTZ