06:07 EST MONday, 11/12/2017
Đam mê nhiệt huyết - Chinh phục đỉnh cao mới. - - - - - - - - - - - AIC Trading chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ thống Âm thanh hội nghị, Âm thanh thông báo công cộng, Âm thanh biểu diễn, Hệ thống phiên dịch đa ngôn ngữ, Hệ thống Camera quan sát, Hệ thống trình chiếu, Hệ thống Tin học và Mạng máy tính

News

Home » Typical works

2010 Projects

People’s Committee & people's council of Lao Cai Province

- Location: Lao Cai Province
- Investor: People’s Committee & people's council of Lao Cai Province
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supply and install
  • Conference system CCS900
  • Public Address system
- Time: 06/2010
   
   
   

BIDV tower

- Location: 194 Tran Quang Khai str., Hanoi City
- Investor: BIDV Bank
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supply and install
  Conference and Projection system
   
- Time: 15/01/2010 – 10/02/2010
   
   
   

PetroVietnam Finance Corporation

- Location: 22 Ngo Quyen str., Hoan Kiem dist., Hanoi City
- Investor: PetroVietnam Finance Corporation
- Main Contractor:    Thanh Vinh Furniture & Interior
- Supplier and installer: AIC Trading., JSC
- Items: Supply and install
  • Conference system DCN CONCENTUS
   
- Time: 02/2010
   
   
   

Mong Cai border-gate Customs Department

- Location: Mong Cai City, Quang Ninh Province
- Investor: Customs Department of Quang Ninh province
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Conference system
   
- Time: 04/02/2010 - 25/02/2010
   
   
   

Supply technician service  for the Summit- ASEAN 27

- Location: Me Tri, Tu Liem, Hanoi City
- Owner: National Convention Centre
- Contractor:  AIC Trading., JSC
   
- Items: Supply technician service , camera , acoustic, projection serving
   
   
- Time: 06/04/2010 - 09/04/2010
   
   
   

General Department of II - Ministry of National Defence

- Location: No.152, Truong Chinh str., Dong Da dist., Hanoi City
- Investor: General Department of II - Ministry of National Defence
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Conference system
   
- Time: 05/2010
   
   
   

Convention Centre of Lao Cai Province

- Location: Cam Duong New Urban, Lao Cai Town
- Investor: HDV Construction & Investment Consultant Company
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Conference system
• Sound for conference room
• Public Address system
• Projection system
• CCTV system
   
- Time: 05/2010 - 08/2010
   
   
   

Construction Machinery Corporation

- Location: 125D Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi
- Investor: Construction Machinery Corporation
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Conference system CCS900
   
- Time: 24/06/2010 - 17/07/2010
   
   
   

Petro Vietnam Institute

- Location: 173 Trung Kinh, Cau Giay dist., Hanoi City
- Owner: PV- Tech Petroleum Information Technology Telecom & Automation
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Used products: Supply and install Conference system- DCN and projection
   
- Time: 07/2010 – 09/2010
   
   
   
   

Ha Long College of Arts and Cultural Tourism

- Location: 58 Nguyen Van Cu, Ha Long, Quang Ninh Province
- Investor: Ha Long College of Arts and Cultural Tourism
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Sound and Lighting for conference room
   
- Time: 07/2010 – 09/2010
   
   
   

PetroVietNam Insurance Joint Stock Corporation

- Location: 154 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi
- Investor: PetroVietNam Insurance Joint Stock Corporation
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Sound for conference room
   
- Time: 26/07/2010 – 11/09/2010
   
   
   

MACHINCO Building

- Location: 444 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh dist, Hanoi City
- Investor: MACHINCO JSC.
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Public Address system
  • CCTV system
   
- Time: 08/2010 – 09/2010
   
   

Ministry of National Defence

- Location: No. 9, Nguyen Tri Phuong str., Hanoi City
- Investor: Ministry of National Defence
- Main Contractor:    Advancing Technologies & Investment Consultants Company- AIC
- Supplier and installer: AIC Trading., JSC
- Items: Supplier and installer
  Multilanguage translation system
   
- Time: 29/09/2010 – 13/10/2010
   
   
   

Headquarter Ministry of Public Security

- Location: Pham Van Dong str., Cau Giay dist., Hanoi City
- Investor: Ministry of Public Security
- Main Contractor:     
- Supplier and installer: AIC Trading., JSC
- Items: Supplier and installer
  • Sound for Conference room
   
- Time: 22/11/2010
   
   
   

A Hall - Protection Command Ho Chi Minh Mausoleum

- Location: No. 1, Ong Ich Khiem str., Ba Dinh dist., Hanoi City
- Investor: Protection Command Ho Chi Minh Mausoleum
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Sound for Conference room
  • Display system
- Time: 26/11/2010 - 06/12/2010
   
   
   

Hanoi Party Committee Office

- Location: No. 1, Tran Phu str., Ha Dong, Hanoi City
- Investor: Hanoi Party Committee Office
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Sound for Conference room
   
- Time: 21/12/2010
   
   
   

Synthetic Library at the second phase, Vietnam Academy of Social Sciences

- Location: No. 1, Lieu Giai str., Ba Dinh dist., Hanoi City
- Investor: Vietnam Academy of Social Sciences
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Public Address system
  • CCTV system
   
- Time: 15/12/2010
   
   

Center for Information Technology - EVNTelecom

- Location:
 
- Investor: Center for Information Technology - EVNTelecom
- Main Contractor:    AIC Trading., JSC
   
- Items: Supplier and installer
  • Sound for Video conferencing system
   
- Time: 12/2010
   
   
   
 
Bosch      Electro Voice      Dynacord audio      BARCO      DET      dbx audio            Polycom      BELDEN      KLOTZ