Facelite – thiết bị kiểm soát ra vào với công nghệ nhận diện khuôn mặt

Suprema Facelite là thiết bị nhận dạng khuôn mặt nhỏ gọn nhất cung cấp vô số tính năng tốt nhất trên thế giới. Được hỗ trợ bởi những cải tiến mới nhất của Suprema trong sinh trắc học khuôn mặt.

View more