Active News

AIC Trading tham dự chương trình ra mắt sản phẩm UC – Giải pháp âm thanh toàn diện cho hội họp và hội nghị trực tuyến của Yamaha

Công nghệ thông tin nói chung và các giải pháp AV nói riêng đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sự phát triển như vũ bão của xu hướng công nghệ số, đòi hỏi các công ty, cá nhân người lao động không ngừng cập nhật, đổi mới, nâng cao nhận thức và trình độ. Luôn đón đầu các xu hướng chuyển đổi và tích hợp, BGĐ Công ty CPTM AIC luôn khuyễn khích đội ngũ cán bộ, nhân viên chủ động tiếp cận, trong đó việc tham gia các chương trình giới thiệu, đào tạo sản phẩm của nhà sản xuất là điều hết sức cần thiết.

View more

Active News

AIC-ers “CHÁY” HẾT MÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỈ MÁT 5N4Đ TẠI ĐÀ NẴNG

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã tạo ra 4 làn sóng lớn tấn công sâu rộng trên toàn quốc. Trước bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp chọn cách thắt chặt chi tiêu và chỉ tập trung kinh doanh nhằm tăng nguồn thu. Tuy nhiên, nhận định rõ về tầm quan trọng của đời sống tinh thần, ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty CPTM AIC đã có những chính sách thiết thực đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích của CBNV.

View more