Tin hoạt động

Đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 giai đoạn 2021-2024 của AIC Trading

Là một trong những hoạt động đánh giá định kỳ hàng năm, vào sáng ngày 09/10/2021 vừa qua, #AIC_Trading đã hoàn thành xuất sắc kì đánh giá cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 (giai đoạn 2021-2024) với sự tham gia của ông Nguyễn Tuấn Cường (trưởng đoàn QUACERT) cùng ban giám đốc, các phòng ban và Trung tâm bảo hành của AIC.

View more