Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng với bản phát hành phần mềm DICENTIS 3.50

Bản cập nhật 3.5 mới đây của Bosch cho các thiết bị Dicentis đã đem tới rất nhiều tính năng mới với việc tập trung vào cải thiện trải nghiệm người dùng.

Công nghệ IP tiêu chuẩn hóa và hệ sinh thái dựa trên phần mềm đảm bảo một giải pháp hội nghị đáng tin cậy, có thể mở rộng và phù hợp với tương lai. Với DICENTIS, Bosch có một mục tiêu: “nâng cao hoạt động kinh doanh hội nghị của bạn bằng cách liên tục cải thiện hiệu quả cuộc họp”. Chính vì vậy, Bosch luôn luôn tung ra các bản cập nhật phần mềm thường xuyên cho hệ thống này. Và mới đây nhất là bản cập nhật 3.5 với nhiều thay đổi đáng giá nhằm tăng cường trải nghiệm người dùng.

Những điểm nổi bật của phiên bản 3.5:

Chức năng tự động chuyển tiếp trên bàn phiên dịch

Chức năng tự động chuyển tiếp mang lại sự dễ sử dụng cho thông dịch viên. Khi một nhóm thông dịch viên không nói một ngôn ngữ nhất định, hệ thống DICENTIS có thể được định cấu hình để ngôn ngữ không xác định này tự động được thay thế bằng ngôn ngữ mà nhóm hiểu được (Ví dụ: trong một cuộc họp đa ngôn ngữ, thông dịch viên anh-việt sẽ được hệ thống DICENTIS tự động chuyển ngôn ngữ khác mà nhóm thông dịch không hiểu như tiếng pháp, đức về tiếng anh)

 

Tính toán số đại biểu tổng kết phiếu bầu tự configure

DICENTIS cung cấp khả năng chuẩn bị các vòng biểu quyết trước một phiên họp, nhưng thư ký hoặc người điều hành cũng có thể chuẩn bị và thực hiện một vòng biểu quyết đột xuất trong cuộc họp. Hệ thống cung cấp một loạt các cài đặt để định cấu hình và hỗ trợ vòng biểu quyết: bộ câu trả lời, ủy quyền biểu quyết, cân phiếu bầu, bộ hẹn giờ và giờ đây là tức số tự động – cài đặt cuộc họp tự động cho biết liệu có đủ người tham gia cuộc họp hiện diện để bắt đầu cuộc họp hoặc phiên bỏ phiếu – và tính toán theo đa số – cài đặt biểu quyết tự động xác định xem có đủ số phiếu để chấp nhận đề xuất hay không.

 

Nhận dạng tiếp xúc

Bản cập nhật phần mềm cũng mở rộng giao tiếp trường gần (NFC) để nhận dạng tiếp xúc. Khi sử dụng cài đặt phần mềm DICENTIS đơn giản, việc nhận dạng đại biểu thậm chí còn có thể điều chỉnh được nhiều hơn theo nhu cầu của người dùng. Khi thẻ NFC tiếp xúc với thiết bị, thiết bị sẽ được kích hoạt và đại biểu đã được đăng nhập. Khi thẻ được tháo ra và không còn tiếp xúc với thiết bị, đại biểu sẽ tự động bị đăng xuất. Nhận dạng tiếp xúc hoạt động với tất cả các chỗ ngồi của người tham gia DICENTIS khi họ có giấy phép nhận dạng tại chỗ ngồi.

 

Hỗ trợ hệ thống cho Windows Server 2019 mở rộng giao thức hội nghị

Trước đây, Bosch đã cung cấp hỗ trợ hệ thống cho Windows Server 2016. Giờ đây, tính năng này sẽ được mở rộng sang Windows Server 2019.

Ngoài ra, hệ thống Hội nghị DICENTIS có API dựa trên Microsoft .NET. Điều này giúp tạo giao diện dễ dàng hơn do Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu .NET (DDL) được cung cấp. Nó cũng cung cấp cấu hình hệ thống, chức năng chuẩn bị và kiểm soát cuộc họp. Tuy nhiên, API này chỉ hoạt động trên các hệ thống chạy Windows.