Đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 giai đoạn 2021-2024 của AIC Trading

Là một trong những hoạt động đánh giá định kỳ hàng năm, vào sáng ngày 09/10/2021 vừa qua, #AIC_Trading đã hoàn thành xuất sắc kì đánh giá cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 (giai đoạn 2021-2024) với sự tham gia của ông Nguyễn Tuấn Cường (trưởng đoàn QUACERT) cùng ban giám đốc, các phòng ban và Trung tâm bảo hành của AIC.

Với tiêu chí: “ Tất cả cho khách hàng, khách hàng cho tất cả” nên Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty CPTM AIC đã ý thức và nỗ lực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động kinh doanh, nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Từ năm 2015 đến nay, AIC Trading liên tục được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn từ ISO 9001:2008 đến ISO 9001:2015.

AIC Trading quyết tâm nâng cao chất lượng và đáp ứng được yêu cầu chung về quy mô hoạt động, chất lượng sản phẩm hơn nữa. Đặc biệt, khẳng định được uy tín và độ tin cậy của khách hàng cũng như các đối tác trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị, cung cấp dịch vụ, thi công lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống cơ điện, điện tử và công nghệ thông tin.

 

Một số hình ảnh trong buổi đánh giá ISO trong sáng ngày 9/10/2021: