BOSCH công bố Bản phát hành phần mềm PRAESENSA 1.70 (Hệ thống âm thanh thông báo công cộng)

Giao diện SIP cho điện thoại VoIP và chức năng khóa bàn gọi với bản phát hành phần mềm 1.70 mới dành cho PRAESENSA. 

Bosch vui mừng công bố bản phát hành phần mềm mới cho PRAESENSA, hệ thống cảnh báo bằng giọng nói và địa chỉ công cộng dựa trên IP cung cấp âm thanh chất lượng cao cho âm nhạc hoặc nhắn tin. Bản cập nhật phần mềm 1.70 mới nhất dành cho PRAESENSA cung cấp giao diện SIP cho phân trang điện thoại VoIP và chức năng khóa bàn gọi để tăng cường an toàn. Bản phát hành mới sẽ được tải xuống miễn phí và đi kèm với bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống lên phiên bản 1.70.

 

Có gì mới trong bản phát hành 1.70?

 

  • Giao diện SIP/VoIP

 

Giao diện SIP/VoIP đã được thêm vào phần mềm PRAESENSA để phân trang điện thoại giọng nói trực tiếp. Hiện có thể liên kết số máy lẻ SIP với macro cuộc gọi để PRAESENSA cấu hình mức độ ưu tiên cuộc gọi, chuông báo bắt đầu và kết thúc cũng như định tuyến cuộc gọi. Bên cạnh phân trang điện thoại, chức năng SIP/VoIP cũng đóng vai trò là giao diện âm thanh/điều khiển cho các hệ thống của bên thứ ba như hệ thống liên lạc nội bộ, cuộc gọi y tá và hệ thống thông tin hành khách.

  • Xác thực bàn gọi

 

Để tăng cường bảo vệ chống truy cập trái phép cho các bàn gọi – ví dụ, ở những nơi công cộng – PRAESENSA có chức năng khóa mới cho các bàn gọi. Để có quyền truy cập, người vận hành phải nhập số người dùng và mã PIN qua màn hình LCD. Nó cũng sẽ tự động khóa sau khi hết thời gian khóa hoặc nếu người dùng nhấn nút khóa.

Với PRAESENSA, tiêu chuẩn trong hệ thống Truyền thanh công cộng và Cảnh báo bằng giọng nói (PAVA) dựa trên IP, chúng tôi cung cấp giải pháp PAVA với chất lượng, tuổi thọ, bảo mật và độ tin cậy chưa từng có. Các bản cập nhật, nâng cấp và giới thiệu sản phẩm mới thường xuyên có thể được mong đợi trong suốt vòng đời của nó để giữ cho hệ thống luôn cập nhật, bằng chứng trong tương lai và hiện đại nhất. PRAESENSA được phát hành theo nhiều giai đoạn để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành dọc và yêu cầu của quốc gia.Liên hệ ngay với AIC Trading., JSC để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất!