AIC Trading hoàn thành nhiệm vụ vận hành hệ thống âm thanh, hình ảnh (AVCS) tại Kỳ họp thứ 3 khóa XV Quốc hội Việt Nam

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã chính thức bế mạc vào chiều ngày 16/06/2022 sau 19 ngày họp tập trung vô cùng hiệu quả (từ 23/5 đến 16/6/2022) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đây là một trong những sự kiện lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng, đòi hỏi rất cao về năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ vận hành. Được sự tin tưởng của Văn phòng Quốc hội giao trọng trách vận hành/ trực kỹ thuật cho hệ thống âm thanh, hình ảnh (AVCS) phục vụ kỳ họp Quốc hội lần này, đội ngũ kỹ thuật Công ty CPTM AIC đã phát huy năng lực kinh nghiệm cùng thái độ nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp để hoàn thành xuất sắc công việc được giao ngay trong lần đầu tiên được tiếp cận nhiệm vụ khó khăn này.
Đây cũng là niềm tự hào của tập thể Công ty CPTM AIC khi luôn khẳng định được vị thế của mình trong việc tham gia phục vụ các sự kiện mang tầm quốc gia và đạt được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật.